Vil du være dus med tuscher?

Grafisk facilitering med fokus på at blive dus med tusch

Grafisk facilitering er et værdiskabende procesværktøj, hvor ord og håndtegnede illustrationer skaber overblik, fælles forståelse og struktur.  
  • Når ord og billeder kombineres, skabes der en øget fastholdelse af hukommelsen med 90%

  • Grafisk facilitering giver overblik og fastholder læringen 

  • Illustrationerne bidrager til et fælles sprog og forståelsen

For at udvikle tiltag som giver mening og er relevante for alle de implicerede, vil jeg anvende grafiske illustrationer og facilitering for at gøre jeres næste indsats levende og forståelig. 

Med grafisk facilitering varetager Ræson procesledelsen, hvor hensigten er den fælles forståelse og struktur i indsatsen med det kreative udgangspunkt. De grafiske virkemidler kan synliggøre hvem, hvad, hvorfor og hvornår initiativerne skal tilrettelægges.

Det skaber klar, kreativ formidling med retning. 

Du kan blive dus med tusch sådan her

Kurser i Grafisk facilitering
Grafisk facilitering
Grafisk referat
Grafiske skabeloner

Udtalelser omkring tilgangen i Dusmedtusch

” I projektperioden udfoldede Jane Goul, parallelt med en kvalificeret og kompetent projektledelse, en særlig interesse for grafisk facilitering.

Med en samskabende tilgang til bruger- og pårørende perspektivet lykkedes Jane i høj grad med at facilitere konstruktive møder, undervisning, engagerende workshops og en åben dialog, der har medvirket til en markant forbedring af inddragelse af pårørende i Psykiatrien.”

Jan Sandberg

Leder, Center for Pårørende

” Jane kan tilføre en organisation noget helt unikt. Hun har altid hendes primære fokus på borgeren og de muligheder, der er for samspillet mellem borgeren og det etablerede system.

Gennem en bred vifte af metoder til samskabelse og grafisk facilitering har hun særlig evne til at gøre bureaukratiske processer mere levende og mere vedkommende. Ikke blot for borgeren, men i særdeleshed for kommunen, som bagefter står tilbage med et bedre produkt.”

Morten Aggerholm

Specialkonsulent, Sekretariatet for Rammeaftaler

Email

hej@janegoul.dk

Telefonnummer

5189 1080

Addresse

Kjellerupsgade 20D
9000 Aalborg